برای کسب موفقیت پایدار، ما نیازمند تغییر و بهبود در حوزه های مختلفی هستيم که در میان این حوزه ها، منابع انسانی نقش مهم تر و کلیدی تری را ایفا می نمایند، چرا که هر نوع تغییر و بهبود در هر حوزه ای توسط همکاران ما انجام مي شود. به همین دلیل منابع انسانی محور دستیابی به اهداف سازمانی اند.

اما کدامین منابع انسانی می توانند این نقش را ایفا کنند؟ طبعاً پاسخ این پرسش، منابع انسانی توانمند است؛ یعنی افرادی که دارای دانش، مهارت و انگیزه کافی برای حل مسائل سازمانی در مسیر اهداف آن هستند.
این گونه است که در مطالعات توسعه هم بر نقش منابع انسانی در توسعه بسیار تأکید شده و توانمندسازی منابع انسانی را راهبردی اساسی برای توسعه ملتها به شمار آورده اند.
در همین راستا شرکت آوا خودرو ارس به عنوان یک عضو از مجموعه اقتصادي گلستان (GBG) تلاش دارد تا بر اساس مدل توانمندسازی منابع انسانی، رویکردهای نوین حل مسأله را از طریق ارتقاء توانمندی های منابع انسانی (دانش، مهارت و انگیزه) به طور هدف مند و نظام مند در کشور توسعه دهد.​

چنانچه علاقه به همکاري و فعاليت در شرکت آوا خودرو ارس داريد مي توانيد از طريق لينک زير در وب سايت رسمي شرکت آسان موتور ، اقدام به ثبت رزرومه کاري و فردي خود نماييد .

قطعا همکاران ما بعد از بررسي و مطابق با نيازمندي مجموعه با شما تماس خواهند گرفت :

http://www.assanmotor.com/common/html/contact/jobs/request/index.html